Sök på Svedea.se

Hund i närbild vilar

Hundar och urinvägsinfektion

Hundar kan få urinvägsinfektion eller blåskatarr precis som vi människor. En hund som drabbats kissar oftare, urinen kan bli blodblandad och hunden kan visa att det gör ont att kissa. Orsaken till att hundar drabbas beror oftast på att bakterier från tarmen letar sig upp till urinblåsan. Eftersom urinblåsan alltid är steril gör bakterierna att en infektion uppstår. Tikar drabbas oftare än hanar eftersom deras urinrör är kortare.

Smärtsamt och obehagligt

Urinvägsinfektion i sig är inte farlig, men i värsta fall kan den gå upp i njurarna. Symptomen är också ganska obehagliga, så boka tid hos veterinären dagen efter att du upptäckt urinvägsinfektionen. Veterinären tar då ett urinprov som tittas på i mikroskop. Ofta skickas också provet på odling för att säkerställa vilken bakterie som orsakat infektionen så att hunden får rätt typ av antibiotika.

Några symptom på bakteriell infektion

Urinsten ökar risken för urinvägsinfektion

I många fall finns det en bakomliggande orsak till att en hund får urinvägsinfektion. Urinsten eller urinkristaller kan t ex underlätta för att bakterier att få fäste. Hundar som lider av diabetes har lättare att få urinvägsinfektion eftersom de kan ha socker i urinen och sockret utgör näring för bakterierna. Njurar som fungerar dåligt kan också leda till infektion i urinvägarna. Andra faktorer som kan bidra till att en hund får urinvägsinfektion kan vara ofullständig tömning av urinblåsan (vilket kan ha anatomiska orsaker), rubbning av pH och den normala bakteriefloran i yttre urinvägarna, tumörer i urinvägarna m m. Svårare fall av obehandlad urinvägsinfektion kan leda till att bakterierna vandrar vidare längs urinvägarna (urinledaren) och orsakar infektion i njurarna, vilket kan leda till allvarlig sjukdom.

Rasta hunden ofta och ge mycket vatten

För att minska risken för urinvägsinfektion ska du rasta hunden så tidigt som möjligt på morgonen och så sent som möjligt på kvällen. Då minskar tiden som urinen befinner sig i blåsan och risken för bakterietillväxt. Se också till att hunden har fri tillgång till vatten så att den dricker och därmed också kissar mycket.

Facebook

Instagram