Sök på Svedea.se

Diabetes hos hund

Diabetes (diabetes mellitus) är en hormonell sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera eller använda insulin. Det drabbar inte bara oss människor: även hundar kan bli sjuka i diabetes till följd av bl.a inflammation i bukspottskörteln och övervikt. 

Precis som människor kan hundar drabbas av hormonsjukdomen diabetes mellitus. Det innebär att blodsockernivån, som regleras av det livsviktiga hormonet insulin, är onormalt hög. Det orsakas antingen av att bukspottkörteln inte kan producera tillräcklig mängd insulin (typ 1) eller att kroppen har nedsatt känslighet för hormonet (typ 2).

Hundar med diabetes har vanligtvis typ 1. Oftast är det medelålders och äldre hundar som drabbas, och tikar löper något större risk än hanar. Även övervikt är en riskfaktor. Det finns en rad faktorer som kan utlösa sjukdomen, men ärftlighet har stor betydelse.

Vanliga symptom på diabetes hos hund är:

Diagnosen ställs med hjälp av blodprov och urinprov. Behandlingen anpassas sedan till individen, men det handlar i regel om insulininjektioner två gånger om dagen samt regelbundenhet i utfodring och motion. Det är viktigt att regelbundet tar prover för att hålla koll på att hundens blodsockervärden är jämna.

Det finns särskilt foder anpassat för hundar med diabetes. Det innehåller låg mängd eller inga snabba kolhydrater och en viss mängd fibrer (långsamma kolhydrater) som hjälper till att hålla blodsockernivån jämnare. Maten bör ges i mindre portioner vid fasta tider. Även motion vid bestämda tidpunkter hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna. En betydande del av behandlingen är att i samråd med veterinär hitta en god rutin och följa den.

Med rätt behandling kan hundar med diabetes leva ett bra liv. De som drabbas av typ 1 behöver livslång insulinbehandling medan en del med typ 2 kan bli helt friska av behandlingen.

Facebook

Instagram