Sök på Svedea.se

Hund sitter i ett skogsbryn och tittar bortåt

Analsäcksinflammation hos hund

Analsäcksinflammation hos hund är relativt vanligt, speciellt hos små hundraser. Inflammation kan göra mycket ont och hunden kan därför behöva hjälp att tömma sina analsäckar av en veterinär.

Inflammerade analkörtlar

Hundens analsäckar är två små körtlar som sitter precis innanför analöppningen. I säckarna samlas ett mycket illaluktande sekret som normalt sett töms ut regelbundet när hunden bajsar. Sekretets funktion har troligtvis att en smörjande effekt och fungerar som revirmarkör.

När dessa analsäckar inflammeras innebär det mycket smärta för hunden. Sekretet blir blodigt, varigt och trögflytande och utförsgångarna kan svullna. Det gör det svårt för hunden att tömma analsäckarna utan hjälp av en veterinär. I bästa fall kan veterinären hjälpa hunden genom att klämma ut innehållet. Om inflammationen hunnit bli kraftig kan det bildas en böld i området som så småningom spricker.

Analsäcksinflammation – symtom

Inflammationen går att operera

Vissa hundar har tur och drabbas av analsäcksinflammation en enda gång i livet. För andra kan problemen vara återkommande. Då kan du försöka förhindra inflammationen genom att regelbundet hjälpa hunden att tömma analsäckarna. Blir problemen ständigt återkommande kan man operera bort analsäckarna.

Vilka hundar drabbas av analsäcksinflammation?

Alla hundar kan drabbas av analsäcksinflammation, men vissa saker ökar risken.

Facebook

Instagram