Analsäcksinflammation hos hund

Analsäcksinflammation hos hund är relativt vanligt, speciellt hos små hundraser. Typiska symptom på analsäcksinflammation är att hunden slickar sig mycket i rumpan och ”åker kana” på baken. Inflammation kan göra mycket ont och hunden kan därför behöva hjälp att tömma sina analsäckar av en veterinär.


Inflammerade analkörtlar

Hundens analsäckar är två små körtlar som sitter precis innanför analöppningen. I säckarna samlas ett mycket illaluktande sekret som normalt sett töms ut regelbundet när hunden bajsar. Sekretets funktion har troligtvis att en smörjande effekt och fungerar som revirmarkör.

När dessa analsäckar inflammeras innebär det mycket smärta för hunden. Sekretet blir blodigt, varigt och trögflytande och utförsgångarna kan svullna. Det gör det svårt för hunden att tömma analsäckarna utan hjälp av en veterinär. I bästa fall kan veterinären hjälpa hunden genom att klämma ut innehållet. Om inflammationen hunnit bli kraftig kan det bildas en böld i området som så småningom spricker.

Analsäcksinflammation – symtom

 • Hunden slickar eller biter sig vid analområdet.
 • Den ”åker kana” genom att sätta rumpan i marken och dra sig fram.
 • Hunden luktar illa runt analöppningen.
 • Ömma analsäckar.
 • Det läcker ut sekret till exempel där hunden ligger och vilar.
 • Blodigt analsäcksinnehåll.
 • Varigt analsäcksinnehåll.
 • Hunden slickar upp sår vid baken.
 • Rodnad/svullnad vid analöppningen.
 • Smärta när hunden bajsar.
 • Slöhet.
 • Bölder vid analöppningen.

Inflammationen går att operera

Vissa hundar har tur och drabbas av analsäcksinflammation en enda gång i livet. För andra kan problemen vara återkommande. Då kan du försöka förhindra inflammationen genom att regelbundet hjälpa hunden att tömma analsäckarna. Blir problemen ständigt återkommande kan man operera bort analsäckarna.

Vilka hundar drabbas av analsäcksinflammation?

Alla hundar kan drabbas av analsäcksinflammation, men vissa saker ökar risken.

 • Vissa hundar producerar ett tjockt sekret som de har svårt att tömma ut själva.
 • Trånga utförsgångar gör det svårare att tömma ut själv.
 • Övervikt ger ökad risk för problem med analsäckarna.
 • Små hundar tycks drabbas oftare än stora.
 • Hundar som har problem med hård eller lös avföring.
 • Hundar med allergisk sjukdom.