Olycksfallsförsäkring för Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Söderberg & Partner är försäkringsförmedlare för Svenska Budo & Kampsportsförbundet och förmedlar samtliga försäkringar som berör förbundet. Försäkringen gäller för föreningar som är medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Mer information om medlemskap finns på budokampsport.se