Kontakt

Gäller det skada?

Kontakta Svedeas skadeservice på telefon 0771-160 161, bemannad vardagar 817 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail idrottsskador@svedea.se

Vill du veta mer om försäkringen?

Denna försäkring gäller föreningar som är medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, för mer information om medlemskap gå in på budokampsport.se

Eventuella övriga frågor vänligen kontakta Sofia Arnbom på SB&K Kansli. Telefonnummer: 08-714 08 70 alt arnbom@budokampsport.se 

Alternativt Niklas Olsson på Söderberg & Partners. Telefonnummer: 070-545 29 94 alt niklas.olsson@oderbergpartners.se