Försäkra din VD och styrelse

Med en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddas företagsföreträdarna i de fall krav riktas mot dem, oavsett om kraven är berättigade eller ogrundade.

VD och styrelse har tillsammans ansvaret för att ett företag drivs på ett korrekt sätt, och det är deras privata ekonomi som kan sättas på spel vid eventuella fel och försummelser. Genom att teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddas de utifall att krav riktas mot dem, oavsett om kraven är berättigade eller helt ogrundade. Försäkringen gäller både för försvarskostnader för att bestrida krav och för det eventuella betalningsansvaret.

Det kan även ligga i aktieägarnas intresse att det finns en VD- och styrelseansvarsförsäkring eftersom ett försäkringsbolag har en bättre betalningsförmåga än en privatperson om man hamnar i en situation där företagsföreträdarna har orsakat skada för bolaget.

 Läs mer om försäkringen i vår folder

Intresserad?

Vill du ha en offert för dig eller din kund, mejla oss på foretag@svedea.se och ange kontaktuppgifter samt organisationsnummer.