Sök på Svedea.se

Vi ser två män som står i en klädaffär

No More Boots får Svedeas stipendium

2021 års tredje mottagare av Småföretagarstipendiet genomförde en rad smarta insatser för att överleva – och gå starkare ur – coronakrisen. Läs mer om No More Boots framgångsrika omställning!

Fick snabbt ställa om verksameheten

2015 startade Oscar Arvidsson och Andreas Persson No More Boots, ett Östersundsbaserat företag som levererar produkter till skidbutiker. Sedan början har fokus främst varit produkter som underlättat och effektiviserat inställning av skidbindingar, men under vintersäsongen 2020/2021 blev de snabbt tvungna att tänka nytt.

Butikerna i de europeiska skidorterna – No More Boots kunder – stängde igen till följd av de hårda coronarestriktionerna och fick därmed ett mycket ansträngt läge ekonomiskt. Det gjorde att de inte kunde investera i några nya produkter för kommande vintern och Oscar och Andreas fick göra en rad satsningar för att ställa om sin verksamhet till de nya förutsättningarna.

Att bredda målgruppen och få en ny säljgren blev ett viktigt steg. Från att endast ha sålt produkter som används i skidbutiker tog de nu fram skohornet Boot Bib™, en konsumentprodukt som vänder sig direkt till skidåkaren som vill få det enklare att ta på sig sina alpinpjäxor.

De satsade även på att ta sig in på den nordamerikanska marknaden och ta in fler distributörer, vilket öppnade upp för fler säljkanaler och därmed räddade budgeten. En tredje betydelsefull insats var att ta in mer kapital än det först var tänkt i en redan planerad nyemission och således släppa en större andel av bolaget för att gå runt.

Varför sökte ni Småföretagarstipendiet?

Vi valde att söka för att få möjlighet till dubbel effekt genom både marknadsföring och ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra aktiviteter som annars kanske inte budgeterats för.

På vilket sätt kommer bidraget hjälpa verksamheten?

Vi kommer kunna genomföra en eller flera aktiviteter som vi annars hade behövt prioritera bort eller inte hade "vågat chansa" på men som kan ge oss det där lilla extra!

Vilka lärdomar kring företagande tar ni med er från tiden under pandemin?

Ge inte upp! Det finns alltid något att göra åt läget. Kan man inte resa så kan man till exempel jobba med intern utveckling. Om man inte kan träffa kunder i verkligheten får man hitta nya sätt. Det är viktigt att fortsätta jobba på för att komma ut så förberedd som möjligt när det öppnar upp och marknaden är redo. 

Hur ser ni på framtiden för No More Boots?

Spännande! Efter vårt intro-år på marknaden kom pandemin, så vi har inte haft något normal-år än. Det kan bara bli bättre. Vi har ett starkt investerarteam och många spännande idéer vi vill förverkliga.

Vi skickar våra varmaste lyckönskningar till Oscar Arvidsson och Andreas Persson på No More Boots – väl värdiga mottagare av 25 000 kronor genom Småföretagarstipendiet 2021!

Facebook

Instagram