Sök på Svedea.se

Linsells Livs får Svedeas stipendium

Eva driver sin landsbygdsbutik med en aldrig sinande energi och optimism. Butiken är dessutom inte bara en butik utan byns enda samlingspunkt där man träffas för att fika, ha möte med byalaget, skoterklubben eller titta på lokalt konsthantverk. Evas viktiga roll för hela byn som en samlande kraft gör att hon blir vår första stipendiat och får 25 000 kr att använda i sin verksamhet!

Stipendiet kan göra en viktig skillnad

Eva har drivit butiken i tre år, slitit dygnet runt för att möta kundernas behov och det har gått bättre och bättre. Då kom Corona-viruset och slog undan benen för mycket av verksamheten. Handeln stannade helt i och med att hon varit mycket beroende av vinterturister. 

Nu öppnar hon tidigare och kör ut mat till gamla som inte törs ta sig ut. Hon försöker skapa intäkter bland annat genom att satsa mer på cafédelen under sommarhalvåret och strider med näbbar och klor för att butiken skall finnas kvar i byn. Därför kan Småföretagarstipendiet göra en viktig skillnad.

Varför sökte du till Småföretagarstipendiet?

Överraskningen när Svedea ringde mig var total. Det var nämligen inte jag som sökte Småföretagarstipendiet utan en vän som har hus här i Linsell. Jag är dock så tacksam för att jag blev anmäld, de här pengarna kommer att göra en viktig skillnad.

Vad kommer pengarna användas till och på vilket sätt kommer bidraget att hjälpa din verksamhet?

Pengarna kommer jag självklart att använda till att göra butiken och närmiljön ännu mer attraktiv och mångsidig för att locka fler. Bland annat kommer jag att sätta upp en gärdesgård vid butiken där mina killingar kommer att leka fritt för att locka fler till vår vackra by och min fikaveranda.

Hur ser du på framtiden för ditt företag?

I och med att jag fick detta stipendium ser jag mycket ljusare på framtiden och inser att det finns hopp för småföretagare som mig. Människor måste kunna bo och leva tryggt på landsbygden även på äldre dagar med service och allt vad det innebär. Därför fyller de små, lokala butikerna en väldigt viktig samhällsfunktion och måste få finnas kvar.

Facebook

Instagram