Sök på Svedea.se

En man i grön skjorta

Allgreen Hydrofarming utsedd finalist

2022 års första finalist i Småföretagarstipendiet verkar i gränslandet mellan hållbarhet, natur och innovation. Med vertikal året-runt-odling av grönsaker i dagligvaruhandeln, restaurang- och skolmiljö tänker Olof Guldbrandsson Kolthoff göra skillnad både för oss och för kommande generationer.

År 2018 bestämde sig Olof Guldbrandsson Kolthoff för att starta eget företag inom hållbarhet, natur och innovation – tre områden som han alltid varit intresserad av. Han hade hört talas om hur grönsaker odlades i övergivna bunkrar under London med hjälp av vertikala odlingssystem, eller hydroponiska system, och kände direkt att det var något för honom.

– Jag kunde varken odla hydroponiskt, eller hade någon som helst förkunskap kring företagsverksamhet eller företagsekonomi. Jag har däremot en stor passion och visste att jag ville fokusera på hållbarhet, natur och innovation i mitt företagande. Tycker jag att något är kul så kan jag göra det!

Året-runt-odling i dagligvaruhandeln, restaurang- och skolmiljö

I dag, drygt fyra år senare, har han lyckats bygga upp ett företag med huvudinriktning på vertikal året-runt-odling av grönsaker. Företagets kunder består av många kända restauranger i Värmland. Sedan ett halvår tillbaka har han även utvecklat ett produktsortiment för dagligvaruhandeln. Tanken var att fortsätta expandera, men skenande elpriser satte i stället stopp för all egen produktion.

Olof tog därför fram ett nytt odlingskoncept för skolmiljö. Att integrera odlingen hos skolelever har flera bevisade positiva effekter, bland annat en ökad vilja att äta grönt, större respekt för mat och minskat svinn. Eleverna får också en större nyfikenhet kring odling och för innovation inom området. Olof utvecklade ett självgående vertikalt odlingssystem anpassat för skolköksmiljö, med stor kapacitet för produktion av grödor året runt.

Pedagogiskt verktyg som ökar skolors självförsörjningsgrad

– I Sverige har vi tyvärr inte samma förutsättningar för odling av grönsaker som i andra, varmare länder. När den största delen av odling sker har eleverna dessutom sommarlov. Här kommer året-runt-odling in som en utmärkt lösning. Det fungerar både som ett pedagogiskt verktyg, men det ökar också skolans självförsörjningsgrad av grödor på sikt. En ökad självförsörjning är viktigt i Sverige eftersom vi importerar en stor del av det vi äter i dag. Att odla på plats ger färskare och nyttigare grödor samt lägre transportrelaterade utsläpp.

I dag har Olof sålt in tre pilotsystem till gymnasieskolor i Karlstad, och företaget har även fått en beställning på ytterligare skåp till skolor i kommunen.

– Jag vill göra inte bara Sveriges skolor självförsörjande på grönsaker, utan hela Nordens och på sikt alla länders skolor där importgraden av grödor är hög. Arbetet har bara börjat och jag är övertygad om att det kan växa till något mycket större – både för oss, och för kommande generationer.

 

Allgreen Hydrofarming är den första utsedda finalisten i 2022 års upplaga av Svedeas stipendium för småföretagare, med chans att tilldelas en stipendiesumma om 100 000 kronor. Bland tre finalister utses årets stipendiat senast 31 januari 2023. 

Småföretagarstipendiet

Facebook

Instagram