Sök på Svedea.se

Inspektera inte bara lokalen – granska hyresavtalet också!

Den rätta lokalen kan i många fall vara avgörande för dig och ditt företag. Och det gäller att slå till snabbt så ingen annan hinner före! Men ett hyresavtal kan också innehålla dolda fällor och i värsta fall leda till konkurs. Här kommer vi med några tips på vad du kan tänka på – innan du skriver på ditt hyresavtal!

Till att börja med är det klokt att känna till att hyresavtal (oftast) inte ser likadana ut. I Hyreslagen (Jordabalken) bestäms många av reglerna, men det finns även utrymme för avtalsfrihet.

Det betyder alltså att varje avtal kan se olika ut eftersom det är du själv (tillsammans med hyresvärden) som bestämmer hur du vill att avtalet ska se ut, detta gäller även muntliga avtal.

Men åter till ditt avtal. Det absolut viktigaste att kontrollera är hur långt ditt ansvar som hyresgäst sträcker sig. Är det du som hyresgäst som ansvarar för till exempel skottning och sandning när det blir kallt?

Har du inte rett ut det så kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig ifall någon halkar och skadar sig utanför lokalen. Och vad händer om en vattenskada i din lokal även orsakar skador på lokaler bredvid? Är det du eller hyresvärden som har det ekonomiska ansvaret då?

När du väl har rätt ut det gäller det att se om du har en försäkring som täcker det ansvar som du eventuellt tar på dig i avtalet.

Uppsägning

Vad säger hyresavtalet om uppsägningstiden – både för hyresgästen och hyresvärden? Har man ingått ett avtal med bestämd tid på ex. 5 år, då upphör avtalet efter 5 år.

Men det kan finnas  en klausul som säger något om förlängning av avtalet. Om så, måste 5-årsavtalet sägas upp minst 9 månader innan de 5 åren gått, annars förlängs avtalet automatiskt?

Har man ingått ett avtal på obestämd tid sägs avtalet upp efter att lokalen sagts upp av hyresgästen eller hyresvärden? ofta med en uppsägningstid på nio månader.

Foretag Gora Affarsplan

Ansvarsförsäkring för dig som har personal

Se mer

Innan du skriver på ditt hyresavtal, tänk på det här:

Författare: Jonas Nilsson

Jonas har under de senaste 18 åren jobbat i försäkringsbranschen, både mot privat- och företagsmarknaden. Han har själv erfarenhet som egenföretagare och vet den passion och mod som många småföretagare lägger ner. Här på bloggen skriver han om vad du som småföretagare kan tänka på för att göra ditt företag så lönsamt och framgångsrikt som möjligt! 

Facebook

Instagram