Sök på Svedea.se

Vi ser ett dokument på ett bord

Inspektera inte bara lokalen – granska hyresavtalet också!

Rätt lokal kan vara avgörande för ditt företag och det gäller att agera snabbt så ingen annan hinner före. Hyresavtal kan däremot innehålla dolda fällor som i värsta fall kan leda till konkurs, så var försiktig och tänk till en extra gång.

Till att börja med är det klokt att känna till att hyresavtal oftast inte ser likadana ut. I hyreslagen, eller egentligen jordabalken, bestäms många av reglerna, men det finns även utrymme för avtalsfrihet.

Det betyder alltså att varje avtal kan se olika ut eftersom det är du själv tillsammans med hyresvärden som bestämmer hur du vill att avtalet ska se ut. Detta gäller även muntliga avtal.

Det absolut viktigaste att kontrollera i avtalet är hur långt ditt ansvar som hyresgäst sträcker sig. Är det du som hyresgäst som ansvarar för till exempel skottning och sandning när det blir kallt?

Har du inte rett ut det kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig ifall någon halkar och skadar sig utanför lokalen.

Vad händer om en vattenskada i din lokal även orsakar skador på lokaler bredvid? Är det du eller hyresvärden som har det ekonomiska ansvaret då?

När ansvaret är tydligt gäller det att se till att du har en försäkring som täcker det ansvar som du eventuellt tar på dig i avtalet.

Uppsägning

Vad säger hyresavtalet om uppsägningstiden – både för hyresgästen och hyresvärden? Har man ingått ett avtal med bestämd tid på till exempel 5 år, då upphör avtalet efter 5 år.

Det kan däremot finnas en klausul som säger något om förlängning av avtalet. Om så, måste 5-årsavtalet sägas upp minst 9 månader innan de 5 åren gått, annars förlängs avtalet automatiskt?

Har man ingått ett avtal på obestämd tid sägs avtalet upp efter att lokalen sagts upp av hyresgästen eller hyresvärden – ofta med en uppsägningstid på nio månader.

Foretag Gora Affarsplan

Ansvarsförsäkring för dig som har personal

Se mer

Tänk på det här innan du skriver på ditt hyresavtal

Facebook

Instagram