Bluffakturor – hur skyddar man sig?

Bluffakturor är ett växande problem som kan ställa till stora problem för ouppmärksamma företagare. De som lurar till sig pengar använder dessutom flera olika metoder. Därför är det viktigt att komma ihåg att dagens metod inte behöver se likadan ut imorgon. Men kom ihåg att du måste gjort en beställning för att vara betalningsskyldig. Har du inte gjort någon beställning har du inte heller någon skyldighet att betala. Vi har sammanställt några viktiga saker att tänka på och hur du skyddar dig och ditt företags ekonomi.

Så gör du med bluffakturor

• Skapa en leverantörslista med information om alla leverantörers plus/bankgironummer. Denna lista stämmer du sedan av när du betalar dina fakturor.
• Upptäcker du en bluffaktura ska du invända mot fakturan på ett sakligt sätt. Det måste framgå att du bestrider betalningsansvar och på vilken grund.
• Stryk ett streck över bluffakturan och skriv: "Bestrider betalningsansvar på grund av att avtal ej föreligger" bestridandet ska även skickas till fakturaavsändaren, inte bara upprättas.
• Finns risk för att någon typ av förpliktelse föreligger kan du skriva: "Bestrider betalningsansvar. Ev. avtal är ingånget genom ett vilseledande från er sida och avtalet är därför ogiltigt enligt 30 § Avtalslagen."
• Gör en polisanmälan. Är det en falsk faktura är det ett försök till bedrägeri. 

Anmäl så här

• Skriv en anmälan och ange vilka paragrafer som överträds. Skriv anledningen till att marknadsföringen/utskicket strider mot Marknadsföringslagen.
• Skicka din anmälan till Stockholms Tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm. Skulle du förlora målet i Stockholms Tingsrätt får du betala egna ombudskostnader och motpartens rättegångskostnader. Se alltså till att ditt företag har en rättsförsäkring.

Annons- och katalogbedrägeri

Två typer av bedrägerier som är vanliga är annons- och katalogbedrägerier. Syftet är att lura företag att betala för annonser som de inte vill ha. Antingen skickar bedragarna över vilseledande material i hopp om att du ska betala ett belopp eller skriva på en beställning. Bedragarna kan också påstå att du beställt något utan att det har skett.

Högsäsong för bedrägerier

Även annonsbedragarna har sina "högsäsonger", framför allt i semestertider och vid årsskiften då de jobbar för högtryck. Det är alltså viktigt att ha bra betalningsrutiner och tydliga riktlinjer om vilka fakturor som finns i verksamheten. Har du trots allt råkat skriva under ett erbjudande, kontrollera att avtalet inte är ett löpande. Om så är fallet, säg upp avtalet och begär en skriftlig bekräftelse på att uppsägning har gjorts.

Inkasso och Kronofogden

Ibland ger sig bedragarna inte så lätt och lämnar ärendet vidare till ett inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten. Då är det viktigt att veta att inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten bara kan agera på en fordran som inte har bestritts. Därför är det väldigt viktigt att du, när du får ett brev från Inkasso eller Kronofogden, bestrider det. Då måste bedragaren vända sig till tingsrätten som får pröva om du har en betalningsskyldighet eller inte. Som tur är det dock väldigt sällsynt att en bedragare vågar driva ett ärende vidare så långt.

Företag kan kapas

Det är tyvärr relativt enkelt att kapa ett företag då vem som helst kan skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket utan att nuvarande ägare och styrelse får kännedom om det förrän efter ändringen är genomförd och bedragarna har full tillgång till bolaget och dess tillgångar. Bedrägeriet brukar gå till så här:

• Bedragarna skickar in en ändringsanmälan till Bolagsverket där man fyller i att sittande styrelse och vd avgår samt att bedragarna (målvakterna) skrivs in på dessa poster.
• På samma blankett fyller man i ny firmatecknare. I detta fall hade man även ändrat firmanamn och säte.
• Bedragarna kan bifoga bolagsstämmoprotokoll där man sålt aktierna till nya ägare i bolaget samt fattat beslut om ändring av firmatecknare.
• När dessa ändringar är gjorda hos bolagsverket har bedragarna full tillgång till bolaget, dess tillgångar och kan göra affärer i företagets namn.

 Skulle ditt företag utsättas för ett kapningsförsök ska du polisanmäla händelsen. Du kan även gå in på Bolagsverkets hemsida och registrera en e-postadress till ditt företag. Det gör att du automatiskt får ett meddelande när någon anmälan om ändring diarieförs.

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.