Vad gör jag om jag får en parkeringsskada?

Tyvärr är parkeringsskador allt för vanliga, speciellt i tätorter. För att få ersättning måste du dessutom kunna bevisa att det verkligen rör sig om en parkeringsskada. Här går vi igenom vad parkeringsskador innebär och hur du kan få ersättning för dem.

Vad gör jag om jag får en parkeringsskada?

Vad räknas som parkeringsskada? 

En parkeringsskada innebär att din parkerade bil blivit påkörd av ett annat fordon som sedan lämnat platsen utan att ge sig tillkänna. Det måste vara ett motorfordon som orsakat skadorna på bilen. Bucklor och repor i lacken som t ex orsakas av en kundvagn eller en cykel räknas alltså inte som en parkeringsskada. Inte heller om bilen utsatts för skadegörelse. Skulle du krocka med ett annat fordon på en parkeringsplats räknas det inte heller som en parkeringsskada.  

Det finns några saker som ökar chansen att skadan bedöms som en parkeringsskada:  

  • Skadans utseende tyder på att den har orsakats av ett annat motorfordon (och inte en kundvagn eller liknande). 
  • Du kan beskriva på ett tydligt sätt var och när bilen stod parkerad och hur den skadades. 
  • Du har ett vittne, till exempel en passagerare, som såg att bilen blev påkörd av ett annat fordon eller som kan intyga att det fanns hjulspår, glassplitter eller andra bildelar som visar att din bil skadades på platsen och inte någon annanstans.   

Försäkring för parkeringsskada 

Parkeringsskador ersätts i första hand via Trafikförsäkringsföreningen, TFF (det är även till Trafikförsäkringsföreningen du betalar din trafikförsäkringsavgift om du inte tecknar en trafikförsäkring).

Trafikförsäkringsföreningen betalar skadorna på din bil vid en parkeringsskada, men skadehandläggningen och skadebesiktningen sköter ditt försäkringsbolag. Vi står också för kontakten med TFF. 

Om din skada inte blir godkänd som en parkeringsskada, och du har en helförsäkring, så kan du anmäla skadan som en vagnskada och få ersättning från vagnskadeförsäkringen.

Självrisk vid parkeringsskada 

Om skadorna på din bil räknas som en parkeringsskada står Trafikförsäkringsföreningen för reparationskostnaderna, dock med undantag för ett mindre belopp som du själv får betala i form av en självrisk. Självrisken för parkeringsskador är satt till 5 % av prisbasbeloppet. Under 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor och självrisken på 5 % blir alltså 2 865 kronor.  

Polisanmäl alltid en parkeringsskada 

Om du råkar ut för en parkeringsskada bör du:  

  • Polisanmäla – Fyll i onlineformulär, ring 114 14 och bli kopplad till närmaste polismyndighet eller besök en polisstation. 
  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag – Vi hjälper dig anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen. 
  • Boka tid för skadebesiktning – Hos många bilverkstäder kan du dessutom göra skadeanmälan direkt på plats. 

Om du orsakar en parkeringsskada  

Om du råkar köra på ett annat fordon på en parkering ska du agera som vid en olycka: Du stannar på platsen och reder ut situationen, byter kontaktuppgifter, dokumenterar skadorna och anmäler olyckan till ditt försäkringsbolag. Skadorna täcks av din trafikförsäkring. Här kan du läsa mer om hur du ska agera vid en olycka.  

Om du avviker från olycksplatsen gör du dig skyldig till smitning, eller ”obehörigt avvikande från olycksplats”, och det är ett allvarligt brott som kan ge sex månaders fängelse.