Besiktningsperiod och körförbud – vad gäller?

Många bilägare har svårt att hålla reda på när det är dags att besikta bilen. Här kan du se när det är dags för besiktning och vad som gäller om du har fått körförbud.

Bilbesiktning och körförbud.

När ska bilen besiktas?

Från det att en ny personbil tas i trafik gäller följande:

  • Första besiktningen ska göras inom 3 år.
  • Andra besiktningen ska göras inom 2 år efter den första.
  • Övriga besiktningar ska göras inom 14 månader efter den senaste.

Du kan enkelt kontrollera när det är dags att besikta din bil genom att skicka ett SMS med ditt registreringsnummer till Transportstyrelsens nummer: 72503.

Exempel: Har din bil registreringsnummer abc123, skriver du så här i SMS:et: bes.abc123

SMS:et kostar 3 kronor plus trafikavgifter.

När blir det körförbud på bilen? 

En bil kan få körförbud av tre olika anledningar. Samtliga kan ha med besiktningen att göra.

Inträtt körförbud – En bil beläggs med körförbud om datumet för kontrollbesiktning har passerat utan att en besiktning har genomförts.

Utgånget föreläggande – Om du tar bilen till besiktningen och den blir underkänd med krav på ny besiktning måste du göra en ombesiktning (efterkontroll) före ett visst datum, normalt inom en månad. Det kallas ett föreläggande. Skulle du missa ombesiktningen får bilen körförbud.

Meddelat körförbud – Polisen kan meddela körförbud om de bedömer att en bil är en fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller vid en vanlig kontrollbesiktning: Om bilen är i alltför dåligt skick kan besiktningen meddela körförbud. Bilen måste då bärgas från platsen 

Körförbud – vad gäller?

En bil med körförbud får inte framföras. Undantag görs för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren böta 1500 kronor.

Har jag körförbud? 

Du kan snabbt kontrollera om din bil har körförbud genom att skicka ett SMS till nummer 72503. På Transportstyrelsens hemsida kan du även se vad din bil har för status. 

Vad kostar ett körförbud?

Ett körförbud är i sig inte förknippat med några kostnader. Om du bara ser till att få bilen besiktad lyfts körförbudet automatiskt och utan kostnad. Om du däremot kör en bil som har körförbud kan du få böter och begränsad ersättning från din försäkring.

Påverkar körförbudet min bilförsäkring?

I försäkringsvillkoren finns så kallade aktsamhetskrav. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan du få lägre ersättning vid en olycka. Och i mycket allvarliga fall kan du bli helt utan ersättning. Ett exempel på aktsamhetskrav är att bilen inte får framföras med körförbud. En bil med körförbud får bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningen för kontroll. Bryter du mot detta bryter du även mot försäkringens aktsamhetskrav.

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer