Sök på Svedea.se

En person som fyller på bränsle i en bil

Feltankning – vad gör jag nu?

Antalet feltankningar har tyvärr blivit vanligare, oavsett om bilen går på bensin, diesel eller etanol. Det är mänskligt att tanka fel men tyvärr inte mindre besvärligt. Vad gör man då om man råkar tanka fel? Och går feltankning på försäkringen?

Så gör du vid en feltankning

Följ vår checklista om du råkar tanka fel sorts bränsle i bilen:

  1. Starta INTE motorn! Om du startar motorn riskerar du att skada den och i värsta fall stå med en totalt havererad motor, något som kan bli väldigt dyrt att åtgärda. Så starta absolut inte motorn, utan putta bara bilen åt sidan eller ring efter en bärgare. Om du redan har startat motorn, stäng av den omedelbart.
  2. Kontakta försäkringsbolaget. Hos Svedea täcks feltankning av allriskförsäkringen (även kallad drulle) som ingår i halvförsäkringen. Om du råkar tanka fel sorts bränsle och får kostnader för sanering och bärgning kan du få ersättning från din försäkring.
  3. Sanera tanken. För att tömma tanken för verkstaden ner en slang i tanken och suger ur bränslet med hjälp av en hävert. Sen rengörs tanken och till sist fyller man den med det rätta bränslet. Saneringen kan kosta så mycket som 10 000–15 000 kronor, så det lönar sig att ha en bra försäkring på bilen.

Man i bil

Se vad som ingår i vår halvförsäkring

Halvförsäkring

Vad händer vid feltankning?

Olika sorters motorer kräver olika sorters bränsle och bränslet och motorn är noggrant avpassade för varandra. Bensin och diesel har olika kemiska egenskaper så en dieselmotor är helt enkelt inte byggd för att hantera bensin. Om du ändå kör dieselmotorn på bensin finns det ett stort antal motordelar som kan ta stryk.

Det beror bland annat på att bensin har lägre flampunkt än diesel och saknar dieselns smörjande egenskaper. Det leder till att friktionen mellan motorns rörliga delar ökar. Delarna blir allt varmare och i slutänden kan delarna bli så heta att de fastnar i varandra. 

Tips för att undvika feltankning

Skaffa ett feltankningsskydd som gör det omöjligt att tanka med fel sorts munstycke.

Facebook

Instagram