Riktigt bra ATV-försäkringar

Vi vill att det ska vara lätt för dig att försäkra din ATV och att du ska känna dig trygg när du är ute och kör i skog och mark.

Med vår ATV-försäkring får du

  • ersättning för maskinskada om din ATV är högst sex år gammal och körd högst 1 500 mil eller 500 timmar
  • skydd för tillbehör och utrustning upp till 40 000 kr i grundförsäkringen
  • snabb och smidig skadereglering om olyckan är framme

Det här ingår i försäkringen

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din ATV är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din ATV.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din ATV skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Bärgningsersättning

Ersätter omkostnader för åtgärder som vidtas för att fordonet ska nå vägnätet om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp.

check
check
clear

Maskinskada

Du kan till exempel få ersättning för skador på motor och kraftöverföring. Maskinförsäkringen gäller för ATV som är högst sex år gammal och som körts högst 1 500 mil eller 500 gångtimmar. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av ATV:n.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din ATV stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till ATV:n omfattas av försäkringen. Om din ATV inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på ATV:n som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när ATV:n transporteras på släp.

Ännu bättre skydd med XL

För bara 290 kr/år kan du utöka din halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg. Innehåll:

  • Maxersättningen för utrustning och tillbehör höjs till 80 000 kr
  • Olycksfallsförsäkring kan ge upp till 1 000 000
  • Krisförsäkring kan ge upp till 25 000 kr
  • Stilleståndsersättning med 100 kr/dag om ATV:n behöver tas till verkstad till följd av ersättningsbar skada
  • Hyr-ATV som alternativ till stilleståndsersättning (75 % av dygnskostnaden i upp till tre dygn)
  • Ingen självrisk vid bärgningsersättning

Nio olika märkesförsäkringar

Våra märkesförsäkringar är framtagna speciellt för dig som kör Arctic CatCan-Am, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Kymco, Polaris, Suzuki eller Yamaha. Försäkringarna kan du köpa i samband med att du köper en ny eller begagnad ATV hos en auktoriserad återförsäljare. 

Är din ATV avställd?

Vår garageförsäkring är för dig som har en ATV som är avställd. Du väljer mellan Garageförsäkring som ger ett bra grundskydd och Garageförsäkring XL som även gäller vid transport och höjer maxersättningen för tillbehör och utrustning.

Undrar du något?

Se svar på de vanligaste frågorna om våra ATV-försäkringar. Hittar du inte ditt svar där kan du ringa oss på 0771-160 190 eller mejla kundnavet@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Rabatt med stöldskydd

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare så kan du få rabatt på din försäkring. Läs mer om vilka skydd vi godkänner.

Vad kostar det att försäkra min ATV?

Ditt personnummer