Sök projektbidrag

Önskar er skoterklubb ekonomisk stöttning i arbetet med att göra ett klubbprojekt till verklighet? Sök vårt projektbidrag!

Via Skoterfondens projektbidrag kan alla skoterklubbar som är anslutna till Svedea ansöka om, och dela på, vårt projektbidrag på 250 000 kronor som vi delar ut för projekt som ligger landets klubbar varmt om hjärtat.

Varje enskild klubb kan ansöka om upp till 75 000 kronor – pengar som ska gå till ett ändamål som gynnar klubben och dess medlemmar. Är det till exempel dags för inköp av en ny ledskoter, bygge av en rast- och grillstuga, eller att säkra en överfart? Ansök om finansiering genom Skoterfondens projektbidrag!

Så här ansöker du

Alla klubbar som har ett samarbete med Svedea kan söka projektbidrag då ansökningsperioden är öppen under februari varje år. Om din klubb inte samarbetar med oss i dag ansluter ni er som samarbetspartner här.

 • Fyll i skoterklubbens uppgifter
 • Beskriv det projekt som klubben skulle vilja göra till verklighet
 • Skicka in

Lycka till!

Genom att skicka in ansökan förstår och accepterar jag bidragsreglerna nedan.
Regler för Skoterfondens projektbidrag

Bakom Skoterfondens projektbidrag står Svedea. Genom att söka bidrag förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea delar ut totalt 250 000 kronor i projektbidrag.
 • En enskild klubb kan få maximalt 75 000 kronor i projektbidrag.
 • Bidragsbeloppet ska, om inget annat är överenskommet, nyttjas inom ett (1) år från det att klubben har fått kännedom om utdelningen ur Skoterfonden.
 • Bidraget kan inte överlåtas till någon annan. Om skoterklubben inte har möjlighet att utnyttja bidraget inom ett (1) år från tilldelning återgår det i sin helhet till Svedea.
 • Hur erhållet belopp använts ska, på begäran, redovisas med foton samt faktura eller kvitto.


Ansökan

 • Ansökningsperioden pågår mellan 1 februari–29 februari 2024.
 • Alla klubbar som har ett samarbete med Svedea kan söka projektbidrag. Klubbar som inte samarbetar med oss i dag måste ansluta sig här. Efter några dagar kommer klubben att synas som ansluten klubb i rullisten i ansökningsformuläret.
 • Bidrag kan sökas för projekt som ökar säkerheten, bidrar till en bättre naturupplevelse eller på annat sätt främjar skoteråkning.
 • Vi behandlar endast en (1) ansökan per klubb.
 • Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du som söker bidrag i skoterklubbens namn ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter. 


Hur utses mottagarna av projektbidraget?

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser de klubbar som ska få del av projektbidrag ur fonden. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • De klubbar som får ta del av fonden meddelas senast 31 mars 2024. Klubbarna kommer sedan att presenteras i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en skoterklubb genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan utses (om möjligt) en ny klubb som får ta del av projektbidrag ur fonden.


Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att ta emot projektbidrag godkänner skoterklubben att Svedea kan komma att använda klubbens namn, andra av klubben lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial som klubben skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea i vilka representanter från klubben förekommer. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).