Projektbidraget – en del av Skoterfonden

Varje år delar vi ut 250 000 kronor ur Skoterfonden till klubbprojekt som ökar säkerheten, bidrar till en bättre naturupplevelse eller på annat sätt främjar skoteråkning.

Stort grattis till 2022 års mottagare av projektbidraget!

För tionde året i rad ger Svedea ett antal klubbar möjligheten att få ekonomiskt stöd till ett klubbprojekt. Juryn har nu enats om att årets mottagare av totalt 250 000 kronor blir:

 • Härnösands Skoterklubb tilldelas bidrag för att uppföra en grillkåta som ska komma alla besökare till del.
 • Jäckviks Skoterförening tilldelas bidrag för att bygga säkra överfarter i form av två broar som korsar bäckar.
 • Kälarne Snöskoterklubb tilldelas bidrag för att renovera broar för att öka säkerheten för skoteråkarna.
 • Marslidens Intresseförening tilldelas bidrag för att bygga två broar och ett vindskydd för att öka bekvämligheten och säkerheten på Marsfjällsleden.
 • Snöstjärnan Råneå Skoterklubb tilldelas bidrag för att bygga ett nytt rastställe med eldstad efter att det gamla brunnit ned. 
 • StorNaggens Skoterklubb tilldelas bidrag för att bygga en efterlängtad värmestuga längs den populära skoterleden mellan Sundsvall och Vemdalen.
 • Älvdalens Snöskoterklubb tilldelas bidrag för att köpa en ny ledsladd för ledunderhåll, då de hemmagjorda som nu används inte fungerar optimalt.   

Förverkliga idén med projektbidraget!

Det finns alltid någonting i och kring en skoterklubb som saknas eller behöver en ansiktslyftning. Är det till exempel dags för ett inköp av ny ledskoter, bygge av en raststuga eller att rusta upp en led? Då kan din klubb ansöka om finansiering genom projektbidraget!

Se tidigare projekt som blivit verklighet med hjälp av projektbidraget

Läs mer om regler kring ansökan om projektbidraget

250 000 kronor till klubbprojekt

Projektbidraget är en del av Skoterfonden. Via det kan alla klubbar som är anslutna till Svedea söka bidrag en gång per år till ett sammanlagt belopp om 250 000 kr per år. Varje enskild klubb kan ansöka om upp till 75 000 kronor – pengar som ska gå till ett ändamål som gynnar klubben och medlemmarna. 

Ansökningsperioden för 2022 års projektbidrag avslutades den 28 februari. 

Skoterfonden 

På Svedea älskar vi skoterlivet och vet hur mycket frivilligt arbete och energi som läggs ned för att utveckla det. Därför startade Svedea Skoterfonden. Sedan 2012 har vi på så sätt kunnat stötta svenskt skoterliv och i dag avsätter vi en miljon kronor per år för detta arbete. Dels genom projektbidraget, men också genom vårt ledbidrag som går till löpande underhåll av skoterleder.

Allmänt

 • Svedea delar ut totalt 250 000 kronor, en enskild klubb kan få max 75 000 kronor.
 • Fondpengarna ska, om inget annat är överenskommet, nyttjas inom ett år från att klubben fått kännedom om utdelningen ur fonden.
 • Hur erhållet belopp använts ska redovisas med foton samt faktura/kvitto.

Ansökan

 • Alla klubbar som har ett samarbete med Svedea kan söka projektbidrag. Klubbar som inte samarbetar med oss idag måste registrera sig här
 • Pengar kan sökas för projekt som främjar skoteråkandet, ökar säkerheten eller bidrar till en bättre naturupplevelse.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 1 februari - 28 februari 2022.
 • Vi behandlar endast en ansökan per klubb.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Personuppgifter du lämnar i samband med Skoterfondens projektbidrag hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.

Hur utses klubbarna som får pengar

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser de klubbar som ska få del av fonden. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • De klubbar som får del av fonden meddelas senast 31 mars 2022. Klubbarna kommer sedan att presenteras på svedea.se, via ett pressmeddelande samt i våra sociala medier.
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en klubb genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan utses (om möjligt) en ny klubb som får del av fonden. Klubben ansvarar för att de uppgifter de lämnat är korrekta.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till pengar ur fonden godkänner klubben att Svedea kan komma att använda klubbens namn samt bilder klubben skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea där representanter från klubben förekommer för kommersiellt syfte. Det kan handla om användning på webb och sociala medier (dock ej begränsat till detta).