Projektbidraget – en del av Skoterfonden

På Svedea älskar vi skoterlivet och vet hur mycket frivilligt arbete och energi som läggs ner på att utveckla det. Därför startade vi Skoterfonden. Sedan 2012 har vi genom den kunnat stötta svenskt skoterliv och i dag avsätter vi en miljon kronor per år för detta arbete.

Det finns alltid något i och kring en skoterklubb som saknas eller behöver rustas upp. Är det till exempel dags för inköp av en ny ledskoter, bygge av en rast- och grillstuga, eller att säkra en överfart? Då kan din klubb ansöka om finansiering genom Skoterfondens projektbidrag!

Ansökan görs i februari

Ansökan är öppen under februari varje år. Alla klubbar som har ett samarbete med Svedea kan söka projektbidrag då ansökningsperioden är öppen. Om din klubb inte samarbetar med oss i dag ansluter ni er som samarbetspartner här.

Ansök nu

Bidrag till projekt som gynnar klubbverksamheten

Via Skoterfondens projektbidrag kan alla skoterklubbar som är anslutna till Svedea ansöka om, och dela på, vårt projektbidrag på 250 000 kronor som vi delar ut för projekt som ligger landets klubbar varmt om hjärtat.

Varje enskild klubb kan ansöka om upp till 75 000 kronor – pengar som ska gå till ett ändamål som gynnar klubben och dess medlemmar.

2023 års mottagare av vårt projektbidrag

Nu har årets mottagare av Skoterfondens projektbidrag utsetts. I år får sex av landets skoterklubbar dela på det totala bidraget om 250 000 kronor, pengar som kommer att gå till alltifrån brobygge till inköp av en skotersladd.

  • Klövsjö Snöskoterklubb tilldelas bidrag för att bygga två broar samt staka om cirka en mil skoterled med märken, ledkryss och skyltar.
  • Lingheds Skoterklubb tilldelas bidrag för att uppföra en raststuga och vindskydd vid en av klubbens mest välbesökta mötesplatser längs dess skoterledssystem.
  • Muoniodalens Skoterförening tilldelas bidrag för inköp av en ny skotersladd för att kunna upprätthålla ledskötseln i den nystartade skoterklubben.
  • Vemdalens snöskoterklubb tilldelas bidrag för att uppföra en ny led som ska förenkla underhållet och förbättra säkerheten.
  • Vidsels Skoterklubb tilldelas bidrag för att uppföra en efterlängtad grillkåta och en eldstad längs klubbens skoterledssystem.
  • Åsele Skoterklubb tilldelas bidrag för att bygga en drygt tolv meter lång bro över ett vattendrag som ska förbättra säkerheten vid överfart.

Tidigare mottagare av Skoterfondens projektbidrag

I mer än tio år har Svedea gett landets skoterklubbar möjligheten att få ekonomiskt stöd till ett klubbprojekt. Här kan du läsa mer om tidigare projekt som blivit verklighet.