Regler för Skoterfondens ledbidrag

Bakom Skoterfondens ledbidrag står Svedea. Genom att söka bidrag förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt
Svedea kommer att dela ut ett ledbidrag om totalt 750 000 kronor. Utdelat ledbidrag står i direkt förhållande till det antal mil som en klubb ansvarar för och antal klubbar som söker bidrag.

Villkor

 • Ansökningsperioden pågår mellan 1 november 2023 till och med 30 november 2023.
 • Vi behandlar endast en ansökan per klubb. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Klubben ansvarar för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Alla klubbar som har ett samarbete med Svedea kan söka ledbidrag. Klubbar som inte samarbetar med oss i dag måste ansluta sig här. Efter några dagar kommer klubben att synas som ansluten klubb i rullistan i ansökningsformuläret.
 • Klubben ska kunna påvisa det antal mil som man har att underhålla med exempelvis digital ledkarta, intyg från styrelse eller annat lämpligt, styrkande underlag.
 • Bidraget kan inte överlåtas till någon annan. Om skoterklubben inte har möjlighet att utnyttja bidraget inom ett år från tilldelning återgår det till Svedea.
 • Pengarna ska användas till skötsel av skoterleder som till exempel sladdning, röjning och annat som hör till löpande underhåll.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter. 

Hur utses mottagarna av ledbidraget?

 • Svedea kontrollerar ansökningarna och bedömer om kraven för ansökan är uppfyllda för att få ta del av pengar ur Skoterfonden. Svedeas beslut kan inte överklagas.
 • Mottagarna meddelas senast 31 december 2023.
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en skoterklubb genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan fördelas beloppet ut på övriga anslutna klubbar som sökt ledbidrag.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att ta emot ledbidrag godkänner skoterklubben att Svedea kan komma att använda klubbens namn, andra av klubben lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial som klubben skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea i vilka representanter från klubben förekommer. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).