Sök på Svedea.se

Regler för Skoterrfondens ledbidrag

Bakom Skoterfondens ledbidrag står Svedea. Genom att söka bidrag förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

Svedea kommer att dela ut ett ledbidrag om totalt 750 000 kronor. Utdelat ledbidrag står i direkt förhållande till det antal mil som en klubb ansvarar för och antal klubbar som söker bidrag.

Villkor

Mer om vår hantering av personuppgifter (GDPR)

Hur utses mottagarna av ledbidraget?

Marknadsföring

Genom att tacka ja till att ta emot ledbidrag godkänner skoterklubben att Svedea kan komma att använda klubbens namn, andra av klubben lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial som klubben skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea i vilka representanter från klubben förekommer. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Facebook

Instagram