Ditt personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Billigare försäkring ju mindre risk

Skräddarsydd för din Saab


För dig med passion för Saab

Få bilmärken ger så många associationer som Saab. Släktskapet med flygindustrin, säkerhetstänket och den långa historien av innovativ teknisk utveckling. Man var tidigt ute med säkerhetsbälten som standard och kanske allra störst genomslag fick Saab när man som ett av de första bilmärkena i världen startade serietillverkning av turbomatade bilar.

Framhjulsdriften är ytterligare ett exempel på hur man utmanade branschen med nya idéer som idag är mer eller mindre standard. Men Saab är inte bara nostalgi, utan ett påtagligt inslag på våra vägar. Klart att du som Saabägare ska ha en bilförsäkring som noga anpassats för just din bil (med eller utan turbo).

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Fördelar med vår försäkring för Saab

Anpassad för dig

Betala bara för den skaderisk du själv står för, inte för oerfarna och skadedrabbade bilister.

Smidig

Du väljer själv verkstad om du behöver laga bilen, så minskar du både avstånd och kötid.

Trygg

Skadedrabbade ger oss toppbetyg och vi har Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.


Det här ingår

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din bil är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

check
check
clear

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • skada i kupé och bagageutrymme
  • stulen eller förlorad bilnyckel och/eller bilnyckelkort
  • sanering av bränsletank vid feltankning
check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din bil skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, sidoruta eller bakruta. Om vindrutan bara repareras behöver du inte betala någon självrisk.

check
check
clear

Maskin och elektronik

Maskin- och elektronikdelen lämnar ersättning för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion. Den gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. 

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av bilen.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till bilen omfattas av försäkringen, exempelvis sommar- och vinterdäck. Om din bil inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Vägassistans

Vägassistansdelen ersätter kostnader för transport av personer och bil om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Du får även ersättning för:

  • reparation på plats om det kostar mindre än att bärga bilen till närmaste verkstad
  • arbetskostnad vid däckbyte på grund av punktering
  • transport av drivmedel vid bränslebrist
  • bärgningskostnad oavsett fel på bilen
check
clear
clear

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

check
clear
clear

Djurkollision

Vid kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan gäller vagnskadeförsäkringen utan självrisk.

check
clear
clear

Skadegörelse

Vid skadegörelse utförd av tredje man gäller vagnskadeförsäkringen utan självrisk.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190