Sök på Svedea.se

Jonas Nilsson från Svedea överlämnar stipendiechecken till Daniel Niemi och Christian Ekhorn på Binokel AB.

Jonas Nilsson från Svedea överlämnar stipendiechecken till Daniel Niemi och Christian Ekhorn på Binokel AB.

2024-01-31

Ungt Luleåföretag belönas med 100 000 kronor!

Svedea har utnämnt Binokel AB i Luleå till mottagare av Småföretagarstipendiet 2023. Grundarna Daniel Niemi och Christian Ekhorn får utmärkelsen för sin envishet och mod samt en stor dos engagemang och entreprenörskap.

Småföretagarstipendiet 2023 fick totalt 1 097 ansökningar och Svedeas jury vittnar om en hård kamp i toppen, konkurrensen var stenhård. Till slut enades man om det unga bolaget Binokel som tillhandahåller optikertjänster både på distans och via hembesök genom varumärket Niemis Optik i Norrland.

– Service och butiker minskar på landsbygden och det är ofta svårt att locka kompetens till mindre orter, något som skapar ett alltmer ojämlikt samhälle. Det var något Daniel Niemi och Christian Ekhorn tog fasta på när de drog igång sin verksamhet i optikerbranschen. Genom att tänka utanför de traditionella ramarna kring kundperspektiv och kundnärhet har de lyckats göra ett viktigt hälsoområde tillgängligt även på landsbygden, säger Jonas Nilsson, chef företag direktaffär på Svedea.

Pengarna används till vidareutveckling

Binokels affärsidé med förbättrad tillgänglighet har skakat om optikerbranschen och nu tänker Daniel och Christian vidareutveckla verksamheten med stipendiets hjälp.

– Vi brinner för att ge tillbaka ett av de viktigaste sinnena som människan har, nämligen synen. Att vi verkligen blev Svedeas småföretagarstipendiat år 2023, det har betytt väldigt mycket för oss, säger Christian Ekhorn, Binokel AB.

– Enkelhet ligger oss varmt om hjärtat och vi har tagit som uppgift att förenkla för kunderna. Här kommer stipendiet att hjälpa oss att utveckla både hembesöksdelen och distansoptikerverksamheten – så att vi får rätt kompetens på rätt plats med hjälp av digitala verktyg, avslutar Daniel Niemi, Binokel AB.

Här kan du läsa mer om Småföretagarstipendiet.

För mer information kontakta:

Jonas Nilsson

Chef direktaffär företag

070-618 33 36 jonas.nilsson@svedea.se

Facebook

Instagram