Sök på Svedea.se

2020-09-01

Svedea lanserar webbapp som varnar mc-förare för rullgrus

Löst grus på belagda vägar är en av de saker som skrämmer mc-förare mest. Rädslan är befogad. Officiell olycksstatistik visar att grus var en bidragande orsak i var fjärde olycka utanför tätort där en motorcyklist skadats allvarligt. Svedeas nya webbapp varnar landets hojåkare för grusbelagda vägsträckor.

Svedea och Sveriges MotorCyklister, SMC, har i flera år lyft problemet med rullgrus, det vill säga löst grus på belagda vägar, ofta som följd av vägarbeten. Gruset utgör stor risk för mc- och mopedförare som lätt kan förlora vägfästet, men det drabbar även bilister genom kostsamma glas- och lackskador. Väghållaren har ansvar att följa Trafikverkets riktlinjer, men här slarvas det ganska ofta och mc-förarna drabbas.

– Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten. Det finns lagningsmetoder som används i andra länder och som borde fungera i Sverige. Utomlands förekommer knappast löst grus på belagda vägar, säger Maria Nordqvist, SMC. 

– Skadorna som uppkommer till följd av gruset kostar enorma summor vilket kan tvinga försäkringsbolagen att höja sina premier. I slutänden blir det naturligtvis försäkringstagaren som drabbas, något vi tycker är djupt orättvis. Ansvaret ligger ju på väghållaren, säger Stefan Karlsson, produktchef för mc-försäkring på Svedea.

Nyhet! Webbappen som varnar för rullgrus

I väntan på att skötseln av vägarna blir bättre har Svedea och SMC startat "Kampen mot rullgruset". Första åtgärden var att ta bort självrisken vid rullgrusolyckor för Svedeas mc-kunder under perioden 1 juni till 30 oktober. Nu lanseras nästa steg – en webbapp där mc-åkare kan rapportera och se var det ligger grus på vägarna.

– Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken? Till dess försöker vi dra vårt strå till stacken och där hoppas vi att vår nya webbapp ska få stor spridning och användas flitigt. Då kan hojåkare se efter om det finns några farliga vägar och även rapportera in vägar med löst grus som de själva upptäckt, säger Stefan Karlsson.

För mer information kontakta:

Stefan Karlsson

Produktchef mc-försäkring

08-790 03 17 stefan.karlsson@svedea.se

Facebook

Instagram