Sök på Svedea.se

2019-10-24

Svedea: Kastrering och märkning löser problemet med hemlösa katter

Av totalt 1,4 miljoner svenska katter lever 100 000 utan hem och omvårdnad. En stor del av dessa har fötts i det fria av bortsprungna katter. Svedea vill se obligatorisk kastrering samt id-märkning och ägarregistrering av katter.

Antalet hemlösa katter stiger år för år. Ett steg i rätt riktning för att minska antalet är den statliga utredning om obligatorisk märkning och registrering som blev klar i augusti. Där föreslår utredaren att obligatorisk id-märkning och registrering av katter införs i tillsynslagen, på samma sätt som redan gäller för hundar.

– En sådan lag skulle vi ställa oss bakom. En chipmärkning går snabbt och känns inte mer än en vanlig vaccination. Vad en del glömmer är att man även måste registrera sin katt, annars är märkningen förgäves. För de som reser inom EU med katten är det dessutom ett krav sedan 2011, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea.

Myndigheter, organisationer och privatpersoner lägger ned mycket möda och tid på bortsprungna katter. Med obligatorisk märkning och registrering skulle betydligt fler katter hitta hem igen. Men räcker det för att komma till rätta med problemet?

– För att nå en snabbare minskning av antalet hemlösa katter måste de även kastreras – om de inte ska användas för avel. Då får vi bort alla nya kattkullar som föds i det fria. När de förlorar könsdriften blir de dessutom lugnare och lever ofta längre. Ytterst är det kattägaren själv som måste ta större ansvar och både märka och kastrera sina kissar. Först då kan vi se fram mot en minskning av antalet hemlösa katter runt om i landet, säger Odd Einar.

Lämplig tid att kastrera katten är vid 5–6 månaders ålder och samtidigt låta chipmärka den. Många veterinärer har förmånliga paketpriser för båda ingreppen om de sker vid samma tillfälle. Chipmärkning måste kombineras med registrering i de kattregister som finns, DjurID.se och Sveraks id-register.

Mer om hemlösa katter.

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram