Sök på Svedea.se

2022-11-01

Skoterfonden bidrar med 750 000 kr till skoterklubbars ledunderhåll

Med Skoterfonden vill Svedea uppmärksamma och stötta klubbarnas och deras medlemmars betydelse för svenskt skoterliv. Nu är ansökningsperioden för att söka ledbidrag öppen!

Sedan Skoterfonden instiftades 2012 har Svedea delat ut cirka fyra miljoner kronor i stöd till skoterklubbarna. Ett välbehövligt bidrag, då klubbarnas verksamhet i stort sett bara bygger på medlemsavgifter – förutom de tusentals timmar som läggs ned för att sladda, röja och underhålla Sveriges skoterleder. 

– Skoterlederna bara finns där – välpreparerade, säkra och inbjudande – och det är lätt att glömma vilket arbete som ligger bakom. Klubbarnas insats är helt avgörande för att landets alla skoterentusiaster ska få de naturupplevelser de brinner för. Där vill vi finnas med som en stöttande partner skoterklubbarna kan räkna med, säger Stefan Karlsson, affärsansvarig snöskoter på Svedea.

Skoterfondens ledbidrag

Alla skoterklubbar som är anslutna till Svedea kan ansöka om ledbidrag. Bidragets storlek står i förhållande till det antal mil skoterled klubben underhåller samt hur många klubbar som ansöker. Ansökningsperioden gäller till och med 30 november 2022.

Mer information och ansökan finns på svedea.se/ledbidraget.

Fakta om Skoterfonden

Skoterfonden omfattar totalt en miljon kronor och består av två delar – ledbidrag och projektbidrag. Ledbidraget om 750 000 kronor avser underhåll av skoterleder och projektbidraget om 250 000 kronor avser projekt som till exempel uppförande av rast- och grillstuga, uppsättning av ledkryss, inköp av en ny ledskoter, hjärtstartare och annan säkerhetsutrustning.

Mer information finns på Skoterfonden.se.

För mer information kontakta:

Stefan Karlsson

Affärsansvarig snöskoter, mc och ATV

08-790 03 17 stefan.karlsson@svedea.se

Facebook

Instagram