Sök på Svedea.se

2016-07-05

Nya tankar om djurhälsa när Svedea inleder samarbete med FirstVet

En stor portion av nytänkande behövs hos både djurägare, djursjukvård och försäkringsbolag för att upprätthålla den goda djuromsorg som utvecklats i Sverige under flera decennier. Det menar Svedea och inleder nu ett samarbete med FirstVet som i höst öppnar Sveriges första digitala veterinärklinik.

I Sverige tar vi väl hand om våra husdjur. Kunskap hos djurägare, utvecklad och tillgänglig djursjukvård och ett fungerande försäkringssystem med en stor andel försäkrade djur bidrar till detta.

De senaste årens kostnadsutveckling inom djursjukvården har tvingat fram kraftiga premiehöjningar vilket på sikt kan leda till att fler djur inte försäkras, helt enkelt på grund av att ägarna tycker att det blir för dyrt.

– Det behövs en öppen och konstruktiv diskussion om vilket ansvar som ligger på djursjukvården, försäkringsbolagen men även oss djurägare om vi i fortsättningen ska kunna ge våra husdjur tillgång till bra vård till rimliga kostnader, menar Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea. Alla inblandade parter behöver se sin roll och bidra i denna fråga.

Kostnadsutvecklingen förklaras av att allt mer avancerad vård blir tillgänglig men också av att djurägare uppsöker vård för sent eller i onödan. Genom att aktivt hjälpa djurägare att avgöra när ett veterinärbesök är befogat skulle kostnaderna kunna minskas. Rådgivning på telefon är ett sätt men inom kort går FirstVet med sin digitala veterinärklinik ett steg längre. Genom ett videomöte med en veterinär över nätet kan djurägare snabbt och billigt få hjälp med en första bedömning av djurets vårdbehov men också få medicin utskriven eller en remiss till en specialist.

– Inom humanvården finns en medvetenhet om när akuta insatser behövs och när det går att avvakta. Samma medvetenhet vill vi se mer av då det gäller djur. Här ser vi FirstVet som ett mycket intressant komplement till den ordinarie djursjukvården, säger Odd Einar Bruem.

– Genom att subventionera avgiften för ett digitalt rådgivningsbesök hos FirstVet vill vi hjälpa våra kunder med kvalificerad djursjukvård från hemmet samtidigt som vi hoppas kunna öka andelen befogade klinikbesök och därigenom hålla premierna på en för djurägarna rimlig nivå, säger Odd Einar Bruem.

För mer information kontakta: 
Odd Einar Bruem, chef djurförsäkring på Svedea, 08-790 03 33, oddeinar.bruem@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram