Sök på Svedea.se

2017-03-24

Ny jakthundsförsäkring för 40 000 jägare

Svedea lanserar nu en ny jakthundförsäkring exklusivt för medlemmarna i Jägarnas Riksförbund. Försäkringen som är ytterligare ett steg i samarbetet mellan Svedea och JRF tar fasta på de särskilda förutsättningar som gäller för jakthundar.

Svedea och Jägarnas Riksförbund (JRF) inledde förra året ett samarbete med målet att tillsammans utveckla och förbättra vardagen för den som jagar. I samband med detta tog Svedea även över medlemsförsäkringarna för förbundets ca 40 000 medlemmar. Nu tas ytterligare ett steg då Svedea lanserar en jakthundsförsäkring särskilt anpassad för JRF:s medlemmar.

– Vi vet att jägare skiljer sig från andra hundägare. Därför har vi anpassat försäkringen så att den ersätter just det som jägare värdesätter – till exempel kan man utan tillägg få ersättning för rehabilitering eller om hunden förlorar sin användbarhet som jakthund, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea.

– Det är tyvärr inte ovanligt att hundar skadas i samband med jakt och det är viktigt med en bra försäkring. Blir en hund skadad av till exempel ett vildsvin kan det bli både kostsamt och ta lång tid att få hunden tillbaka i jakt, säger Johan Boström, marknadschef på Jägarnas Riksförbund.

Jakthundsförsäkringen ersätter bland annat

  • Rehabilitering om hunden skadats under jakt
  • Medicinkostnader
  • Om hunden förlorar sin användbarhet som jakthund

Läs mer om försäkringen på svedea.se/jakthund

För mer information kontakta:
Odd Einar Bruem, chef djurförsäkring, 08-790 03 33, oddeinar.bruem@svedea.se

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Bilförsäkring
Företagsförsäkring
Hundförsäkring
Kattförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram