Sök på Svedea.se

2017-03-06

Hundägare riskerar stora skadestånd

Att man har strikt ansvar för sin hund vet nog de flesta hundägare. Men exakt vad det innebär och hur kostsamt det kan bli vet nog betydligt färre. Svedea reder ut begreppet och tipsar om vad du som hundägare kan göra för att slippa behöva betala stora skadestånd.

Strikt ansvar innebär att man alltid är skyldig att ersätta skador hunden orsakar oavsett omständigheterna kring det hela. Och ansvaret gäller inte bara för hundägare utan även för de som regelbundet har ansvar för en hund – till exempel hundrastare och hunddagis.

– Som hundägare behöver man inte ha varit vårdslös eller oaktsam för att tvingas betala skadestånd, man ansvarar alltid för det hunden gör. Så även om en person kommer fram och klappar hunden utan att ha bett om lov så kan du få betala om din hund skulle skada personen. Men till skillnad från vad många tror så är det inte hundförsäkringen som gäller i sådana fall utan det är hemförsäkringens ansvarsdel som kan hjälpa till om man blir skadeståndsskyldig, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea.

Vad som gäller i situationer där två hundar skadar varandra är en väldigt vanlig fråga, särskilt om den ena hunden är kopplad och en lösspringande hund kommer fram.

– Huvudregeln är att man ersätter den skada som ens hund orsakar och det är också det som står i tillsynslagen*. Det innebär att om hund A och B hamnar i slagsmål så ska ägaren till hund A ersätta skadorna på hund B och ägaren till hund B ska ersätta skadorna på hund A. I praktiken har det dock gjorts avsteg från detta då domstolar har minskat skadeståndet om den andra ägaren har varit vållande, säger Jane Stenius, jurist med hundfrågor som specialitet.

Läs mer om det strikta ansvaret på svedea.se/striktansvar

* lagen om tillsyn över hundar och katter m.m.

 

För mer information kontakta:
Odd Einar Bruem, Chef djurförsäkring, 08-790 03 33, oddeinar.bruem@svedea.se

För mer information kontakta:

Anders Brändström

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram