Sök på Svedea.se

En majoritet vill ha ett nationellt båtregister. Svedea håller med.

En majoritet vill ha ett nationellt båtregister. Svedea håller med.

2024-07-10

Dags att införa register över fritidsbåtar

I Svedeas senaste undersökning bland båtkunder tycker 56 % att det vore bra med ett nationellt båtregister. Svedea håller med. Bland fördelarna finns både hållbara och skadeförebyggande argument.

Svedea har precis publicerat sin årliga båtlivsundersökning som har fått nästan 3 700 svar. Rapporten visar bland annat att fler än hälften ställer sig positiva till ett nationellt båtregister. Dock inte nödvändigtvis ett register som administreras av en myndighet.

– I undersökningen är det bara 23 % som svarar ”nej” på frågan om det vore bra med ett register för fritidsbåtar. Ungefär lika många säger sig inte veta eller har ingen åsikt. Personligen tror jag att en stor del av dessa skulle svara ja med rätt argument. Från Svedeas sida är vi övertygade om att fördelarna med ett register överväger eventuella nackdelar, säger Göran Södergren, affärsansvarig båt på Svedea.

Situationer ett båtregister skulle lösa

  • En stulen och övergiven båt utan motor kan lättare knytas till ägaren.
  • Det är svårare att använda en stulen båt som återfinns i ett register.
  • Handel med begagnade båtar skulle bli säkrare.
  • Övergivna båtar som inte kan knytas till en ägare är ett stort problem för landets båtklubbar.
  • Övergivna båtar utgör ett stort miljöproblem. Vi vill varken ha läckt olja eller sjunkna plastskrov i våra vatten.
  • Vid nödsituationer då föraren har ramlat överbord eller båten har slitit sig kan ett register möjliggöra snabba åtgärder i form av sökinsats eller bogsering.


– Ett register skulle alltså verka avskräckande för båttjuvar och andra kriminella som handlar med stulna båtar. Dessutom skulle registrerade båtar som stulits mycket snabbare och enklare kunna knytas till sina rättmätiga ägare. Sen är inte minst miljöaspekterna viktiga. Hur detta register sen skulle se ut och vilka som skulle hantera det är en annan fråga, avslutar Göran Södergren.

Fakta om Svedeas båtlivsundersökning

Svedea genomför årligen flera omfattande kundundersökningar inom olika produktområden. Båtlivsundersökningen har genomförts sedan 2014. Rapporten för 2024 finns här.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

Affärsansvarig båt och vattenskoter

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram