Stenskott

Stenskott är en skada som uppstår när grus och småsten träffar vindrutan. Oftast sker det på vägar med hastigheter över 70km/h, då småsten lossnar från däcken och flyger iväg med hög hastighet. Problemet med stenskott är att en liten spricka kan leda till att hela rutan spräcks. En skada på vindrutan kan försämra sikten och riskera trafiksäkerheten.

Stenskott är vanligast under vintertid, då temperaturskillnaderna kan få sten att lossna från vägbeläggningen. Vibrationer och stötar kan också orsaka att småsten lossnar från däcken. Dessutom har moderna däck flera spår, där grus lätt fastnar. Detta i kombination med att bilar nu för tiden ofta har tunna rutor gör stenskott till ett vanligt problem.

Om man drabbas av stenskott är det viktigt att ta hand om problemet i tid, så att det inte förvärras. Här bör man undersöka om stenskottet har orsakat en spricka eller inte. Har det en liten spricka måste det åtgärdas innan den växer och riskerar att spräcka hela rutan. Men om det bara är en liten grop i rutan behöver den inte lagas av säkerhetsskäl.

För att det ska gå att laga ett stenskott får det inte vara för stort. Det får inte heller finnas för många stenskott och dessa får inte sitta för nära rutans kant. I sådana fall måste rutan bytas ut helt och hållet.

Har du en helförsäkring eller halvförsäkring hos Svedea ingår lagning av stenskott i försäkringen. Här kan du läsa vad du ska göra om du får ett stenskott.