Sök på Svedea.se

En spricka i en bilruta orsakad av en stenskott

Laga stenskott på vindruta

Får du ett stenskott är det tryggt att ha en försäkring. Hos oss ingår alltid reparation av vindrutan om din bil har en hel- eller halvförsäkring, men smidigast är såklart att undvika att drabbas. Här tipsar vi om vad du kan tänka på!

Hur uppstår ett stenskott?

Stenskott är en skada som uppstår när grus eller småsten träffar vindrutan. Oftast sker det på vägar med hastigheter över 70km/h, då småsten lossnar från däcken och flyger iväg med hög hastighet.

Problemet med stenskott är att en liten spricka kan leda till att hela rutan spräcks. En skada på vindrutan kan dessutom försämra sikten och riskera trafiksäkerheten.

Risken för stenskott är vanligast under vinter och vår, då temperaturskillnaderna gör att snön börjar smälta, orsakar att sten lossnar från vägbeläggningen. Vibrationer och stötar kan också orsaka att småsten lossnar från däcken.

Dessutom har moderna däck flera spår, där grus lätt fastnar. Detta, i kombination med att bilar nu för tiden ofta har tunna rutor, gör stenskott till ett vanligt problem.

Hur lagas stenskott?

Att laga ett stenskott är inget man bör göra själv. Har du fått ett stenskott behöver du anlita en glasfirma så snart som möjligt, som är specialiserad på att laga sprickor i bilrutor.

Du kan däremot förhindra att smuts och fukt tränger in i rutan innan den blir lagad med ett stenskottsplåster. 

För att ett stenskott ska gå att laga får det inte vara för stort. Det får inte heller finnas för många stenskott och de får inte sitta för nära rutans kant. I sådana fall måste man byta hela rutan.

Vad kostar det att laga stenskott?​​​

Har du en hel- eller halvförsäkring hos Svedea kostar det ingenting extra att laga ett stenskott – kostnaden för stenskottslagning ingår i försäkringen.

Skulle du däremot behöva byta ut hela vindrutan ligger självrisken på 2 500 kronor. Det lönar sig alltså att laga stenskottet i tid innan det hinner sprida sig och skadan bli större.

Här kan du läsa mer och boka tid hos Ryds Bilglas eller Carglass®.

Stenskottsplåster – vad är det? 

Stenskottsplåster är en liten klisterlapp du sätter på vindrutan över ett stenskott. Det bör helst sättas på direkt när stenskottet har uppstått, eller så fort som möjligt om du inte har ett stenskottsplåster med dig.

Stenskottsplåstret förhindrar att smuts och fukt tränger in i laminatet mellan de olika skikten i vindrutan, vilket gör att en senare lagning kan ge ett väldigt bra resultat.

Det förhindrar däremot inte att sprickan fortsätter att växa. Därför är det fortfarande viktigt att åka till en glasverkstad så snart du kan och laga stenskottet, även om du har satt på ett stenskottsplåster.

Beställ gratis stenskottsplåster hos Ryds Bilglas här Beställ gratis stenskottsplåster hos Carglass® här

Undvik stenskott

Det finns inget hundraprocentigt skydd mot stenskott, men genom att hålla avstånd till bilen framför minskar du risken att bli träffad av stenar som flyger.

Var särskilt försiktig på grusvägar men även på asfalterade vägar, speciellt i början av våren då snön smälter och vinterns utlagda grus ligger kvar.

Ett litet stenskott kan bli en stor skada

Ett stenskott som från början var ett litet märke ute i kanten kan växa till en stor spricka. Sikten kan bli då bli nedsatt och försvåra körningen, vilket kan bli en potentiell fara för både dig och dina medtrafikanter.

Vindrutan är dessutom en bärande del av bilens konstruktion och om den spricker kan den inte bära lika stora krafter. Det är alltså säkrast att laga ett stenskott så fort som möjligt.

Undersök om stenskottet har orsakat en spricka eller inte. Ser du en mindre spricka måste den åtgärdas innan utvecklas till en spricka och riskerar att spräcka hela rutan.

Är stenskottet bara en liten grop i rutan behöver den inte lagas av säkerhetsskäl.

Har du en helförsäkring eller halvförsäkring hos Svedea ingår lagning av stenskott i försäkringen. Här kan du läsa vad du ska göra om du får ett stenskott.

Facebook

Instagram