Registreringsbevis

Registreringsbevis är en handling som visar att ett fordon är registrerat i Sverige och vem som äger det. Om du har tappat bort det eller behöver ett nytt, till exempel om du har köpt en ny bil, beställer du på Transportstyrelsens hemsida 

Registreringsbeviset består av två delar. Den första delen (blå delen) innehåller:

  • En behörighetskod om man behöver göra en anmälan via Transportstyrelsens servicetelefon.
  • Uppgift om vem som äger och/eller använder fordonet.
  • Information om fordonet är leasat eller köpt på kredit.
  • Tekniska uppgifter om fordonet.
  • Allmänna uppgifter om fordonet.

Delen ovan skickas till ägaren eller brukaren. För leasingbilar sänds den till leasingtagaren, det vill säga brukaren. Det är också denna del du använder för att anmäla om fordonet ställs på eller av, för att ordna skyltar och för att beställa del 2 av registreringsbeviset.

Den andra delen (gula delen) av registreringsbeviset innehåller uppgifter som rör:

  • Nuvarande ägare till fordonet.
  • Tidigare ägare/brukare av fordonet.
  • Ägarbyte samt digitalt ägarbyte via Transportstyrelsens app.
  • Avregistrering. 

Del 2 är alltså en värdehandling som sänds till ägaren av fordonet. Om det är leasingnoterat får leasinggivaren (leasingbolaget) denna del av beviset. Det används vid byte av ägare, oavsett om det är till en privatperson, en juridisk person eller till exempelvis en bilfirma.

Det är alltså viktigt att vara rädd om del 2, då den är ett bevis på vem som äger fordonet.

Tänk på att det är speciellt viktigt att kunna uppvisa ett registreringsbevis när man kör bil utomlands, för att kunna bevisa att man äger fordonet eller är behörig innehavare.