Så håller du tjuven borta från hojen

Att mötas av ett sönderklippt lås på platsen där hojen parkerades är inte roligt. Läs Svedeas tips om hur du minskar risken att få din motorcykel stulen.

Använd rätt lås till motorcykeln

Det här är vad som gäller dig som försäkrat hojen hos Svedea. Andra bolag kan ha andra krav.

  • När motorcykeln lämnas ska den vara låst med två av varandra oberoende lås, lägst klass tre eller C. Styrlåset räknas som ett lås.
  • Det andra låset kan vara ett mc-lås i klass C eller hänglås och kätting i klass 3. Lås fast den i ett fast föremål om möjligt.
  • Har du en BMW MC-Klubbforsäkring gäller elektronisk startspärr som ett godkänt lås.

Tänk på att inte förvara nycklar till lås i närheten av motorcykeln.

Lås in hojen nattetid

Under natten är det förstås säkrast att låsa in mc:n. Dessutom blir försäkringen billigare för dig. Om du låser in hojen klockan 22.00–07.00 när du är hemma blir priset på försäkringen lägre.

Med låst utrymme menas en plats som omsluts av fyra väggar med en låst dörr eller port – t.ex. en innergård som kräver kod eller nyckel för att komma in. Klubbgarage eller låst utrymme som endast du eller din familj har tillgång till fungerar också. Allmänna garage är godkända så länge nyckel eller kod krävs för att komma in, eller att tjänstgörande garagevakt finns på plats.

Kravet på inlåsning gäller inte om du är på resa.

Om du parkerar mc:n på gatan eller uppfarten

Har du inte möjlighet att låsa in din motorcykel och parkerar den på gatan eller uppfarten utanför din bostad gäller låskraven ovan – alltså två certifierade lås, lägst klass 3 eller C. Det absolut bästa är att låsa fast hojen genom en ramdel till något fast föremål

Komplettera ditt mc-skydd med ett larm

I valet mellan en olarmad hoj och en med larm lär tjuven välja den utan – ett tjutande larm runt 100 decibel är en påfrestande arbetsmiljö. Det finns flera bra och enkla alternativ på marknaden, ofta i form av skivbromslås. Fråga din mc-leverantör efter larmlås i klass C som är certifierat av SBCS, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.