Sök på Svedea.se

Stipendieregler för Mc-stipendiet

Bakom mc-stipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

Ansökan

Mer om vår hantering av personuppgifter (GDPR)

Så här utses finalister och stipendiater

Stipendiet

Marknadsföring

Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Facebook

Instagram