Mc-stipendiet 2022

Bakom Mc-stipendiet står Svedea. Genom att ansöka accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea delar ut fem stipendier.
 • Stipendiet kan aldrig överlåtas till någon annan, om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet går det tillbaka till Svedea.

Ansökan

 • För att söka stipendium ska du vara över 20 år och ha haft bilkörkort i minst två år.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 15 december 2021 – 15 januari 2022.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person.
 • Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig. 
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendium.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter. Personuppgifter vidarebefordras även till BA Trafikskola samt till hotell som bokas i Jönköping.

Så här utses stipendiaterna

 • En jury bestående av representanter från Svedea och BA Trafikskola utser i ett första steg tio finalister som meddelas personligen.
 • De tio finalisterna bokas in för en digital intervju med Svedea och BA Trafikskola. Syftet med intervjun är att kunna bedöma finalistens kunskapsnivå och hur hen förmedlar sin motivation och passion för mc-åkning. 
 • Efter utvärdering av intervjuerna utses slutligen de fem stipendiaterna som meddelas personligen senast en vecka efter avslutade intervjuer. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna kommer sedan att presenteras i mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i sociala medier senast den 28 februari 2022.
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan, eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Stipendiet

 • I stipendiet ingår utbildning, lån av motorcykel och personlig skyddsutrustning samt boende och mat. Stipendiet gäller för två utbildningstillfällen i Jönköping, 6-8 maj samt 25-29 maj 2022.
 • Resor till och från Jönköping samt kostnader för körkortstillstånd, kunskapsprov, uppkörning och tillverkning av nytt körkort ingår ej.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till ett stipendium godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn samt bilder du skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea där du förekommer för kommersiellt syfte. Det kan handla om användning på svedea.se samt i sociala medier (dock ej begränsat till detta).