Köra mc och viltolyckor

Bilsäkerheten har utvecklats enormt och chansen att överleva en viltolycka ökar för varje år. Men det gäller inte för mc-förare. Därför är det viktigt att vara väldigt uppmärksam på vägarna, framför allt under hösten som är högsäsong för viltolyckor.

Mc-förare helt oskyddade vid viltolycka

Det är lätt att glömma hur oskyddad man är på hojen. Vid en eventuell olycka är det ofta din kropp som får ta hela smällen och konsekvenserna kan därför bli mycket allvarliga. Den vanligaste typen av viltolycka är med rådjur, som på grund av sin storlek kan ses som det farligaste viltet för människor att krocka med. De rör sig snabbt, kan vara svåra att upptäcka vid vägkanterna och är tillräckligt tunga för att orsaka stor skada. Ett annat skäl till att hålla ögonen öppna på vägarna är att vissa viltslag ökat i antal de senaste åren – inte minst vildsvinen. Att köra på ett vildsvin eller en älg är som att köra in i en vägg.

Viltolyckor vanligast morgon och kväll

Något som inte alla tänker på är att vilda djur är mest aktiva i gryningen och skymningen, det vill säga samma tider som vi kör till och från jobbet. Det gäller alltså att vara uppmärksam, inte köra för fort och ha en hoj i bra skick med bra bromsar så att man både hinner se och bromsa om viltet dyker upp.

Svedeas fyra bästa tips

  • Sänk farten – det är extra viktigt när sikten är dålig eller på vägar utan viltstängsel 
  • Var extra uppmärksam i gryning och skymning – det är då djuren rör sig som mest och risken är störst att de tar sig ut på vägarna.
  • Kontrollera att hojen är i bra skick – kontrollera att framlysena fungerar, att däcken är i bra skick så att du inte har några problem att bromsa snabbt.
  • Använd skyddskläder och ryggskydd. En airbagväst kan vara en bra investering.

Om du kör på eller krockar med visst vilt är du enligt lag skyldig att anmäla olyckan till polisen. Det gäller bland annat för älg, hjort, rådjur och vildsvin.

Du kan läsa mer om skyddsutrustning här.