Komplettera pågående skada

Bifoga kvitton och övriga handlingar

Här kan du skicka in bilder av kvitton och andra dokument som behövs för handläggning av skadan. Tänk på att alla uppgifter på kvittot måste synas (t.ex. utfärdare, datum, moms och totalsumma). Ska du bifoga flera filer använder du en uppladdningslänk per handling. Ska du anmäla ett kvitto för rehabilitering? Om du har en remiss från din behandlande veterinär ber vi dig att bifoga den för snabbare handläggning.