Så fungerar direktreglering

Med direktreglering slipper du ligga ute med pengar för veterinärbesöket – vi på Svedea betalar din ersättning direkt till djursjukhuset eller kliniken. Du överlåter helt enkelt till kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe och betalar bara självrisk och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av försäkringen innan du åker hem.

Så här direktreglerar du 

  • Meddela så fort som möjligt djursjukhusets/klinikens personal att du vill direktreglera. Du behöver ha med dig ditt försäkringsnummer. 
  • När behandlingen är klar kontaktar djursjukhuset/kliniken oss och vi räknar ut hur mycket du ska betala på plats (självrisk och eventuella avdrag). Resten betalar vi direkt till djursjukhuset/kliniken. 

När det inte går att direktreglera 

Både vi på Svedea och djursjukhuset/kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Det kan bland annat bero på: 

  • Tiden på dygnet (direktregleringens öppettider: vardagar 08.00–17.00) 
  • Att försäkringen inte är betald 
  • Veterinärmedicinska orsaker (t.ex. medfödda sjukdomar, veterinärvård av valp eller hund som har särskilt villkor i försäkringen) 

I de fall det inte går att direktreglera betalar du hela kostnaden till djursjukhuset/kliniken och skickar sedan in en skadeanmälan till oss.  

För veterinärer: Så här gör du om kunden vill direktreglera

  • Mejla journalutdrag, kvitto samt eventuella övriga handlingar som vi behöver för att bedöma skadan till oss. Märk allt med kundens försäkringsnummer och personnummer samt hundens namn. 
  • Vi återkommer sedan till dig så snabbt som möjligt via mejl. Om vi godkänner direktregleringen tar du bara betalt av kunden för den del vi inte ersätter.  
  • Vi betalar sedan resterande belopp direkt till er på djursjukhuset/kliniken.