Regler för Hundstipendiet 2022

Bakom Hundstipendiet står Svedea. Genom att ansöka accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Stipendiet kan aldrig överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet lämnas ingen ekonomisk ersättning och platsen går tillbaka till Svedea.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det fall nya coronarestriktioner införs och stipendiet måste skjutas upp till ett senare datum behåller stipendiaten sin plats.

Ansökan

 • För att söka stipendium ska du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande.
 • Hunden måste ha en gällande försäkring (behöver inte vara hos Svedea) samt vara grundvaccinerad.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 11 januari–11 februari 2022.
 • Svedea behandlar endast en ansökan per person.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendium. 
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter. Nödvändiga personuppgifter för bokning av boende vidarebefordras även till Ulfsunda slott.

Så här utses stipendiaterna

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser i ett första steg 20 finalister som meddelas personligen.
 • I nästa steg får finalisterna skicka in ett kort filmklipp med sig och sin hund som förmedlar en känsla av passion och glädje. Syftet är att ge en bild av relationen mellan hundägaren och hunden. Juryn gör därefter en samlad bedömning av filmerna och motiveringarna och utser slutligen åtta stipendiater som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna presenteras i mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i sociala medier senast den 8 mars.
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan, eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat. Den ansökande ansvarar själv för att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Stipendiet

 • Hundstipendiet genomförs på Ulfsunda slott utanför Stockholm den 23–24 april 2022.
 • I stipendiet ingår boende med helpension och alla aktiviteter under helgen. Resor till och från slottet samt mat till hunden ingår ej.
 • Svedea står inte för några kostnader om stipendiatens hund orsakar skador på slottet.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till ett stipendium godkänner stipendiaten att Svedea kan komma att använda stipendiatens namn samt bilder hen skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea där stipendiaten och hunden förekommer i kommersiellt syfte. Det kan handla om användning på svedea.se och i sociala medier (dock ej begränsat till detta).