Sök på Svedea.se

Nedan hittar du skadeblanketter speciellt anpassade efter den inträffade skadetypen.

Brand- och vattenskador ska alltid anmälas omgående på telefon eftersom vi troligtvis vill besiktiga skadan. Vid inbrottsskador och andra brott ska alltid en kopia på polisanmälan sändas in tillsammans med skadeanmälan.

Tänk på att alla skador alltid måste anmälas inom ett år efter inträffande.

Ladda hem eller skriv ut blanketten - fyll i och posta eller mejla blanketten till oss. Om du vill fylla i blanketten direkt på datorn måste du spara ner den innan du börjar fylla i för att du ska kunna spara dina uppgifter.

Skicka skadeblanketten till oss på följande adress: Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm eller mejla den till skadorforetag@svedea.se.

Skadeblanketter

Skadehantering är viktig för oss

Vårt mål är att alltid ge våra kunder en snabb och korrekt skadehantering. På Svedea har vi lång erfarenhet av försäkringar och det har lärt oss att hantering av skador är av yttersta vikt. Vi satsar stort på att rekrytera kompetenta skadereglerare och alla kunder får en namngiven skadeansvarig hos Svedea.

Kontakta oss

Vill du prata med oss om din skada så når du vår skadeavdelning på telefon 0771-160 161 eller via mejl på skadorforetag@svedea.se. Vi finns på plats vardagar 8–17 (övrig tid via skadejour på samma nummer).

Facebook

Instagram