Verkstadsförsäkringen

Försäkringsförmedlaren Arctic har tillsammans med Svedea tagit fram en försäkringslösning för verkstäder.