Sök på Svedea.se

Sveriges Registrerade Tatuerare har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en försäkringslösning som är helt anpassad till er verksamhet. Här hittar du allt som du som medlem kan tänkas behöva veta om försäkringen.

Försäkringens innehåll

Egendomsförsäkring - på ordinarie arbetsplats

Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, bland annat varor och inventarier. Du kan till exempel få ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets datorer eller om det börjar brinna och hela företagets utrustning förstörs.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för företagets fasta kostnader och vinst vid ett avbrott i verksamheten. Du kan till exempel få ersättning om du går miste om vinst för att företagets lokaler blir drabbade av en vattenskada. Försäkringen kan även ersätta fasta kostnader under avbrottstiden.

Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada. Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd.

Observera att ansvarsförsäkringen gäller endast under förutsättning att arbetet utförs i enlighet med SRT's information om "hygieniska arbetsmetoder vid tatuering".

Behandlingsskadeförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning då kund skadar sig i samband med behandling hos försäkringstagaren. Kund kan till exempel få ersättning om tatueraren oavsiktligt orsakar en personskada.

Observera att behandlingsskadeförsäkringen gäller endast under förutsättning att arbetet utförs i enlighet med SRT's information om "hygieniska arbetsmetoder vid tatuering".

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller om en kund eller besökare gör sig illa i företagets lokaler. Det kan till exempel handla om att en kund som besöker er snubblar och slår ut en tand.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband med tvist. Du kan till exempel få ersättning för kostnader för ombud om du och en leverantör är oense om betalningen av en faktura.

Tjänstereseförsäkring

Komplett reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnads och olycksfallsskydd i samband med tjänsteresor både inrikes och utrikes.

Facebook

Instagram