Skadeanmälan squash

Skadelidande
Har du svenskt personnummerÄr du anställd eller avlönad av klubben?
Är skadelidande under 18 år?
Skadehändelse
Inträffade olyckan under en match?
Har du fått tandskador?
Har kroppsskada uppkommit?
Personuppgifter

Finns ytterligare olycksfallsförsäkring?

För att reglera ditt ärende kan Svedea komma att begära in handlingar om skadan från myndigheter och andra försäkringsbolag. Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga.


Så behandlar vi dina personuppgifter