Kontakt

Gäller det skada?

Kontakta Svedeas skadeservice på telefon 0771-160 161, bemannad vardagar 817 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail idrottsskador@svedea.se

Anmäla skada online

Du kan anmäla skadan dygnet runt här

Vill du veta mer om försäkringen?

Kontakta Provins Insurance

Gunnar Ageskär
Telefon: 063-55 65 16

Email: gunnar.ageskar@provinsinsurance.se

www.provinsinsurance.se

Adress: Storgatan 26
831 30 Östersund