Om Svedea

På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på. Idag har fler än 300 000 kunder gett oss sitt förtroende och vi fortsätter att växa.

Inom företagsförsäkring fokuserar vi på försäkringar för småföretag – i grupp eller enskilt.

Vi som arbetar på Svedea har alla ett passionerat förhållande till våra specialområden och är experter på det vi gör. Med kunskap som går på djupet kan vi ge dig bättre service, snabbare skadehantering och mer försäkring för pengarna. Det är bland annat så vi gör skillnad.

Svedea ingår i Talanx Group, en av Europas största bolagsgrupper inom försäkring med verksamhet i mer än 150 länder och en premieintäkt överstigande 330 miljarder kronor. Vår försäkringsgivare, HDI Global Specialty SE, ingår i samma bolagsgrupp.

Stabil grund att stå på

Svedea etablerades 2010 med målet att bli marknadsledande inom utvalda nischer. Vår huvudägare, Hannover Re-koncernen – världens tredje största återförsäkringsbolag, ger oss långsiktig uthållighet och skapar trygghet för våra kunder.

Godkända av FI

Svedea AB är godkända som försäkringsförmedlare av Finansinspektionen. Försäkringsgivare för våra produkter är HDI Global Specialty.

HDI Global Specialty försäkrar

HDI Global Specialty SE är ett globalt verksamt sakförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet i egen regi och via agenturföretag. HDI Global Specialty ägs av HDI Global SE och Hannover Rück SE som båda ingår i den tyska försäkringskoncernen Talanx AG med en omsättning överstigande 330 miljarder SEK.