Sök på Svedea.se

Samspar har i över 20 år erbjudit Sveriges kristna frikyrkliga församlingar en mycket prisvärd försäkring helt utformad efter församlingarnas verksamhet och behov. Genom åren har försäkringen hela tiden utvecklats och anpassats med ett syfte - att erbjuda församlingarna den bästa och mest prisvärda produkten på marknaden.

Samspars affärsidé är att genom samordnade upphandlingar erbjuda kyrkor/församlingar marknadens bästa församlingsförsäkring, både vad det gäller villkor och premie.

Sedan 1988 har Samspar arbetat och utvecklat församlingsförsäkringen och kan idag erbjuda en av marknadens bästa försäkringar till ett konkurrenskraftigt pris.

Från och med 1 januari 2012 har Samspar anlitat Söderberg & Partners som sin försäkringsförmedlare. Detta för att förstärka servicen, öka kompetensen och även för att kunna erbjuda andra försäkringsprodukter och tjänster.

Försäkringens innehåll

Egendomsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar bland annat  byggnad, lös egendom, fönster, pengar och värdehandlingar och anställdas egendom. Försäkringen omfattar även egendom som medförs på resa i hela världen.

Följdskadeförsäkring

Vid en ersättningsbar egendomsskada lämnas ersättning för extrakostnader att hålla verksamheten öppen. Ersättning lämnas även för hyresförlust.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsansvar för sak- och personskador. Svedea utreder om skadeståndsskyldighet föreligger. Är församlingen skyldig att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för församlingens talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar även förtroendevalda

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av angivna rättsinstanser. Försäkringen omfattar även skattemålstvister. 

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada och drabbar bland annat anställda, förtroendevalda, deltagare och medverkande i församlingens verksamhet. Försäkringen kan gälla i hela världen

Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar styrelseledamots skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada. 

Sanering- och husbocksförsäkring

Försäkringen gäller för sanering av bostadsohyra, husbock och hästmyra.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som församlingen kan drabbas av genom att anställd eller förtroendevald gör sig skyldig till ett förmögenhetsbrott, t ex förskingring.

Tjänstereseförsäkring

Gäller för församlingens anställda vid tjänsteresa, i max 60 dagar, inom hela världen. Försäkringen omfattar bland  annat skada på egendom, sjuk- och olycksfall, ansvar, kris med mera.

Cistern- och oljeskadeförsäkring

Försäkringen omfattar skador på egendom som orsakats av oberäknad utströmning från cistern.

Självriskeliminering

Självriskeliminering avseende hyrda, lånade eller leasade fordon.

Tilläggsförsäkringar

Församlingsförsäkringen ger ett omfattande skydd anpassat för de flesta församlingar. Om församlingen har behov av ytterligare försäkringar så hjälper vi på SamSpar givetvis även till med det. Kontakta oss för mer information

Övrig information

Komplett omfattning, försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av försäkringsbrev/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Mer om Samspar Församlingsförsäkring

Facebook

Instagram