Sök på Svedea.se

PUFF företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan PUFF, försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners och Svedea. Försäkringslösningen har anpassats efter det försäkringsbehov PUFFs medlemmar har.

Försäkringens omfattning

Mer om våra skyddskrav

Facebook

Instagram