Teckna PUFFs förmånliga företagsförsäkring

PUFF har tillsammans med försäkringsförmedlaren Advise och Svedea AB tagit fram en försäkringslösning som riktar sig till PUFFs medlemsföretag. Försäkringsomfattningen är anpassad till den verksamhet medlemmarna bedriver.