Skadehantering och blanketter

Vår skadeservice når du på telefon 0771-160 161, bemannad vardagar från klockan 08.30 till 17.00 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail skadorforetag@svedea.se

Brand- och vattenskador ska alltid anmälas omgående på telefon eftersom vi troligtvis vill besiktiga skadan.

Vid inbrottsskador och andra brott ska alltid en kopia på polisanmälan sändas in tillsammans med skadeanmälan.

Tänk på att alla skador helst ska anmälas inom sex månader och alltid måste anmälas inom tolv månader efter inträffande.

Nedan finns skadeblanketter speciellt anpassade efter den inträffade skadetypen. Ladda hem eller skriv ut blanketten - fyll i den - posta eller maila den till oss. Om du vill fylla i blanketten direkt på datorn måste du spara ner den innan du börjar fylla i för att du ska kunna spara dina uppgifter.

Skadehantering är viktig för oss

Vårt mål är att alltid ge våra kunder en snabb och korrekt skadehantering. På Svedea har vi lång erfarenhet av försäkringar och det har lärt oss att hantering av skador är av yttersta vikt. Vi satsar stort på att rekrytera kompetenta skadereglerare och alla kunder får en namngiven skadeansvarig hos Svedea.