Plåtslageriförsäkringen

Plåtslageriförsäkringen är en branschanpassad företagsförsäkring. Försäkringen är utformad och anpassad till din verksamhet och har en mycket bred omfattning. Försäkringen är framtagen genom ett samarbete försäkringsförmedlaren Arctic och Svedea.