Interflora medlemsförsäkring

Interflora medlemsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Interflora, försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov.