Bas-, tävlings- och träningsförsäkring för gymnaster

Här kan du läsa om Svenska Gymnastikförbundets olycksfallsförsäkring som börjar att gälla från och med 1 oktober 2015. Tydliga är försäkringsförmedlare för Svenska Gymnastikförbundet och förmedlar samtliga försäkringar.

Basförsäkring

Försäkringen är frivillig och avsedd för alla gymnaster som inte har Tävlings- eller träningsförsäkring.

Tävlings- och träningsförsäkring

Försäkringen är obligatorisk för gymnaster som tävlar samt gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln.